20. okt, 2014

Söndagsmöte, Kosovo v 45, fullmäktige imorgon och arbetsutskott

Imorgon är det fullmäktige i Växjö och med  "ungdomarnas frågestund" kl 17.00. Den traditionella allmänhetens frågestund är dena gång vikt för ungdomar mellan 13 och 19. De har kunnat skicka in frågor i förväg men kan också komma till fullmäktige i Utvandrarnas hus och ställa frågor från talarstolen. Hoppas det kommer frågor och att den vanliga halvtimmen är utökad om det behövs p g a stort intresse. Hela fullmäktige direktsänds i Öppna kanalen Växjö. För övrigt satt jag och läste igenom svaren från de olika nämnderna på S+V+MP-motionen om att tillsvidareanställa efter ett års vikariat istället för att personal som behövs ska gå på vik flera år. Enkelt uttryckt: Ge de som behövs i t ex omsorgen bättre arbetsvillkor! Sverige och Växjö har för många som varje morgon väntar på ett SMS om jobb.

Men huvaligen. Jag blir alldeles förskrämd. Vad är det vi har motionerat om? Det skulle leda till ökade aministrativa kostnade, ökad förekomst av delade turer, tidigare utlasning av visstidsanställda, outbildad personal skulle tränga ut utbildad, ökad restriktivitet kring lokala förmåner, vakanshållning av befattningar istället för att riskera överbemanning, ökad osäkerhet beträffande kostnader för personal, risk för arbetsbristärenden och försvåra kontinuerlig effektivisering och besparingskrav. Slut sammanfattning. Kort sagt - en begränsning i konverteringsreglerna (som det heter) innebär kommunens undergång. Men jag undrar hur kommunen kan bestå med de regler som finns??? Kan ett år leda till allt detta onda men inte två år eller tre år? Från VKAB, moderbolaget, kommer följande: "Något rekryteringsproblem har inte observerats i bolagen. (...) Inte heller använder sig bolagen av så kallade springvikarier, vilket sannolikt inte är ovanligt inom omsorgen. Bolagen erbjuder istället som huvudregel fasta anställningar." På pricken! Det handlar om skilda världar! Det var det vi ville jämna ut. Bolagsvärlden och förvaltningar med mansdominans kontra de kvinnodominerade omsorg och utbildning.

Motionen kunde varit tydligare, medges. Nu har den dock varit på remiss i alla nämnder och moderbolaget. Man har även inhämtat SKLs åsikt. De avråder men har faktiskt haft frågan uppe i avtalsrörelse och genom att annan kommun frågat efter lämpligheten att göra som vi föreslagit här. Inte helt bortkastat att dra i en tråd. Man lär sig och inser att tiden inte är mogen för heltid, fasta anställningar, fria arbetskläder, när det gäller kvinnor.

Igår hade vi som sagt distriktsstyrelsemöte hela eftemiddagen. Gick igenom frågor som hur ser vi på valresultatet, vad händer i kommunerna i länet, hur ska (V) navigera i den nya rollen som -ja, vad ska man kalla det? medförhandlare? till nya regeringen för att få ihop en budget. Oppositionsroll men med visst inflytande. Vår distriktsfadder antecknade och vi talade ur hjärtat. Kronoberg är ett distrikt med skog, industri, glesbygder där det går en buss i veckan kanske. Politiken måste utgå från vår verklighet också. Mer landsbygdsutveckling men även jämställdhet, klimat-miljö, arbetstidförkortning. Tid att nu börja utveckla några kärnkrav till 2018. Mer än ett budskap ska fram.

Idag nytt planeringsmöte för Kosovobesöket v 45. Ska bli roligt att träffa dessa medborgare från Vushtrri kommun. Vilken vecka vi ska bjuda på! Tycker själv det ska bli spännande att ägna flera dagar åt området funktionshinder.

Imorgon förmiddag kommunstyrelsens arbetsutskott. Får nog anledning återkomma till de ärendena. Onsdag regionstyrelsen. Ska gripa mig an den packen ärenden nu. Tur att jag tycker det är intressant att öppna och läsa. Det är ju hela tiden nya ärenden och nya beslut.

Carin Högstedt

141020