14. okt, 2014

Från det ena till det andra, sitter inne

Vi drar oss in - ösregn och rätt kallt. Plaskar runt fötterna på altanen. Det går ju inte an.

Hemma efter det ena mötet efter det andra: Vi i kommunstyrelsen som är ansvariga för folkhälsoarbetet,Stefan (FP) och jag plus folkhälsosamordnaren  i kommunen har en trevlig träff och beslutar lite om framtiden, trots att vi inte vet om vi har detta uppdrag efter 1 januari. Verkligheten kräver handling och valet leder till handlingsförlamning hela hösten i princip. Borde gå att snabba upp processerna.

Första mötet handlade om planering av samverkansrådets nästa möte; vi politiskt ansvariga, Eva (C) och jag plus samordnaren av tillgänglighetsfrågorna träffades. Trevligt och framåtsyftande även det. Vi utgick från att vi har en fot med i sammanhanget nästa period också, både Eva och jag. Vi kan ju inte sitta och låta tiden rinna iväg för att politiska företrädare inte är utsedda för nästa period. Ju mer jag tänker på det, ju konstigare situation. Fullmäktige byts 15 oktober - nämnderna 1/1 - 15. Det finns möjligheter att byta även i nämnderna. Men det har inte genomförts i Växjö kommun med hänvisning till partiernas nomineringar och tid för det etc. Tja. Hösten är lång och leder inte till stordåd.

Så interna möten av skiftande slag. Däremellan diverse dagordningar, kallelser till möten - som distriktsordförande är det mycket administrativt arbete. Skulle kunna ägna mig åt exempelvis loppisar om dagarna - öppna en egen kanske...? Funderar ibland på alternativet. Men jag har valt politiken och väljer att beskriva den politiska  vardagen på jordnära nivå i mina bloggar. Det är medvetet för jag tycker den nivån är inte tillräckligt skildrad och jag vet att det behövs nya intresserade av det oerhört intressanta uppdraget att företräda medborgarna på den lokala nivån. I Sverige är det faktiskt så att väldigt mycket beslutas lokalt i jämförelse med andra länder! Det finns makt, resurser och många viktiga beslut som rör människors vardag.

Carin Högstedt

20141013