9. okt, 2014

Höstmys igen, Kosovo-projekt, regionfullmäktige imorgon

Dags för höstmys på altanen med dator, kalender, regionfullmäktigehandlingar. !3 gr ute kl 19.30. Kom nyss hem från Vänsterpartiet Växjös styrelsemöte, där vi bla a diskuterat förnyelse av (V)äxjös KommunNytt. Kommer säkert tillbaka till det. Idag ett planeringsmöte för att ta emot sex personer från kommunen Vushtrri (tror jag har stavningen rätt nu) som ska studera Växjö kommuns organisation och politik för personer med funktionsnedsättningar. Vi fyllde snabbt en hel veckas program (v 45) med träffar med livaktiga föreningar inom området, besök på hjälmedelscentraler, Funkibator, daglig verksamhet, äldreboende med mera. Diskussion och utvärdering i slutet av veckan. Situationen är ju annorlunda i Kosovo. Det finns knappt några bidrag. Jag var där för 10 år sedan i ett jämställdhetsprojekt. Mycket intressant men slitet och dålig infrastruktur. Till våren ska Växjö göra motsvarande besök i Vushtrri. Min roll i det hela är att jag är vice ordförande i "kommunstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna". Om ordföranden Eva Johansson (C) och jag är kvar på uppdragen efter 1/1 -15 vet vi inte i dagsläget. Inga poster är ju befolkade ännu - åtminstone inte de mer perifera. Fullmäktige beslutar i december efter att partierna lämnat in de namn de vill ska vara här eller där.

Imorgon är det regionfullmäktige och V har två motioner uppe för beslut: Dels motion om att riva upp beslut om anslutning till Skåne, dels om halvering av enkelbiljettpriserna på bussarna. Kommer nog att vara rätt lugnt. Regionförbundet södra Småland slås ihop med landstinget Kronoberg från och med 1/1 2015 och blir Region Kronoberg med 61 ledamöter i fullmäktige. Det har jag skrivit om många gånger innan. Det är en bra reform med intressanta uppdrag och bättre insyn och delaktighet för medborgarna.

Imorgon är det presskonferens på Palladium kl 13.00. Då presenteras uppgörelsen S+V+MP i den blivande Region Kronoberg. Regimskifte! Toppen! Det kommer att göra positiv skillnad.

Carin Högstedt

141009