7. okt, 2014

S+V överens, Norra Öjaby, kvinnojourrörelsen, vinster i välfärden

Socialdemokraterna och vänsterpartiet i Växjö kommun har en överenskommelse om teknisk valsamverkan. Det betyder att vi båda tjänar på att lägga ihop våra mandat och därmed ta lite extra platser i nämnder och styrelser. Tyvärr inte särskilt mycket och med 20 mandat mot fyra så står vi oss rätt slätt. Men det politiska samarbetet kan vara värt en del, det vet vi båda partier. Om femklövern spricker under perioden, om det blir nyval (sensation! men laglig möjlighet finns numera) och om diverse ledamöter byter parti under perioden (tre gjorde det den gångna) så är vi, S och V, styrkan och stabiliteten. Förutom de platser vi i V tar av egen kraft så har vi arbetsutskottsplatser i de stora nämnderna, ersättare eller ledamöter i andra och vice ordförandeskapet i Videum och Överförmyndarnämnden. Vi har inte kommunalrådspost, vilket en del medborgare har beklagat till mig. Sånt är livet och politiken. Det är inte mängden uppdrag som avgör, utan vad vi använder uppdragen till! Kontakten med medborgarna är A och O. Detta ska predikas i den nya fullmäktigegruppen och den nya kommunala gruppen. Ikväll börjar valberedningen arbeta.

Dagen fylld av två möten som spelar roll för medborgarna, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen. Mycket av det som händer får ingen medborgare reda på och det är synd många gånger att inte kommunpolitiken i Växjö beskrivs i media. Men vissa ärenden berör väldigt många och framtidens boende och liv. Vi i V försöker dela med oss av det som händer på (V)äxjös KommunNytt som ges ut efter varje fullmäktige. Vi lägger ut på www.vvaxjo.se och sparar e-postadresser, så vi kan rapportera när det händer något i ett ärende som vållat protester eller stort intresse. Så med Öjaby norra, planprogram för bostäder och verksamheter i skogsområde. Jag gjorde som jag skrev igår; la yrkande om begränsningar av bostadsbebyggelsen och att värna strandskyddet.  Kändes bra. Skickade ut till kontakt i Öjaby, som i sin tur vidarebefordrade till en lång rad andra i Öjaby, som nu förvånat undrar vad som händer. Och eftersom inga media beskriver vad som händer så är det självklart en bra fråga. Jag svarar så gott jag kan, men kan ju inte svara för övriga partiers ställningstaganden. MP, som i övrigt var på allianspartiernas sida redan idag (nya kommunstyrelsen tillträder 1/1 -15), ville inte godkänna planprogrammet alls. Hade vi två partier samarbetat hade vi kunnat markera tydligare mot övriga!

Känner att jag nu håller på med en överkurs i kommunpolitik. Vet att det finns de därute som är intresserade, som vill engagera sig. Gör det! säger jag. Det är inget att tveka inför. Utvecklande för ens person, men framför allt: Det går att påverka - även i opposition. Jag hade ett tillägg till ett remissvar om Våld i nära relationer, en statlig utredning. Har skrivit om detta tidigare. Jag skrev tillägg till förvaltningens remissvar om kvinnojourrörelsen och om behovet av bra spelregler med långa avtal om resurser och samarbete mellan socialtjänsten och de ideella organisationerna. Som det fungerar i Växjö kommun! Som är en föregångare på området och aldrig bråkat med Kvinnojouren Blenda som i sin tur aldrig bråkat med kommunen. Det tillägget antogs först av S i arbetsutskottet, sedan även av femklövern i styrelsen. Spelar ingen roll i universum och evigheten, men någon liten i en värld där några tjänstemän på statlig nivå sitter och bedömer remissvaren. Det är dessutom den stora ideologiska frågan som kvinnojourrörelsen driver: Ge oss resurser och långsiktiga avtal! Allt annat blir dyrare.

Roligt att se jJonas Sjöstedt nöjd och glad efter överenskommelsen om vinster i välfärden eller snarare nej till. Svårt att säga vad som kommer ut av det hela, men starten är bra.Nu börjar gastkramningen om budgeten. Det politiska intresset torde öka denna höst. Det är bra! Lite oförutsägbarhet skadar inte, tvärtom.

Sitter inne. Regnar och blåser. Ska bli bättre imorgon frampå dagen så min cykeltur kvarstår. På kvällen möte med nya fullmäktigegruppen för att lägga upp arbetet. Nu ska det bli ordning och reda, alla ut på banan.

Carin Högstedt

141007