24. sep, 2014

Attefalls bullerregler, lägenheter i kommunhuset, busstaxor, bredband m m

Kommunstyrelsens arbetsutskotts möte igår innehöll bl a ett remissärende. Det vill säga ett lagförslag om nya bullerregler vid bostadsbebyggelse som avgående minister Attefall (KD) lagt fram hade vi  att svara på. Jag var ytterst tveksam till att bifalla förslagen med vetskap om att med mer buller tillåtet - för det är vad det går ut på - mår människor sämre. Samtidigt är nuvarande regler kanske inte anpassade för vår tid. Det jag mest reagerar mot är att studentlägenheter ska vara sämre skyddade. Varför ska studenter bo sämre än andra människor? V och S köpte de borgerligas förslag till svar - positivt förstås till lagändringen - och hade ett tilläggsförslag att kommunen skulle avstyrka studenternas mindre skydd för buller. Det gick inte igenom.

Det gjorde inte heller vårt defintiva nej till att utreda om Växjö kommunhus ska bli lägenheter och ett nytt kommunhus byggas någonstans, plats ej angiven. De borgerliga ska utreda detta. Bygg bostäder! sa vi. Det finns ju färdiga och ej överklagade planer för 4000 bostäder - skryts det om i alla sammanhang. Bygg de 4000 nya bostäderna, sluta utreda ett projekt som är totalt omöjligt att finansiera! Men nähä, det ska utredas.

Igår kväll hade regionbildningskommittén sitt sista sammanträde. Där sitter två från varje parti i landsting/regionförbund och har förberett Region Kronobergs födelse 1/1 2015. Mycket duktiga tjänstemän/kvinnor har lotsat oss fram till sammanläggning av de två storheterna på ett års tid. Det kommer att bli bra. Medborgarna får mer att säga till om på så sätt att regionförbundets verksamhet nu blir styrd av ett direktvalt fullmäktige med 61 ledamöter. Jag har haft uppdrag i regionstyrelse och fullmäktige, tidigare kommunförbundet, i många år och trivts med inflytande på den regionala nivån. Nu har jag inte kandiderat för vi i (V) får välja - kommunfullmäktige Växjö eller regionfullmäktige  Kronoberg, inte båda.

Idag har vi haft möte i regionstyrelsen. Det tog en god stund för det var stora ärenden och föredragningar. Bl a en länstrafiktaxa med diverse förändringar som alla köpte, men S och V med ett viktigt tillägg: Att inför taxa 2016 utreda halvering av enkelbiljettpriset, lägre taxa under lågtrafiktid, gratis kollektivtrafik - med utgångspunkt i en  konsultrapport som Regionförbundet låtit göra och som föreslagit en del ändringar, bl a sänkning av enkelbiljetternas pris. Vi voterade och det blev 8--7 till de borgerligas förslag som var avslag på vårt.

En V-motion om att halvera priset på enkelbiljetterna behandlades efter det och fick samma svar: Avslag. En annan V-motion om att riva upp beslutet att Region Kronoberg ska anslutas till Region Skåne fick även det svaret avslag - lite avslaget dock. Alla vet ju att det inte blir något av den våta drömmen, men det var fel tid och plats att säga det rakt ut.

MEN utanför dagordningen tog jag upp Sydostledens sträckning genom Växjö kommun. Där är cykelvägen inte asfalterad och har fått mycket kritik. Nästa möte ska vi få en genomgång av vad som har gått snett och vad som kan göras för att folk ska kunna cykla på den nya leden, efterlängtad av många, men säger en del - obrukbar.

Tog även upp bredbandsutbyggnaden. Det har kommit nya direktiv uppifrån och lite oklart men somliga hävdar att kommunerna inte får stödja bredbandsföreningar längre. I ett län med så mycket landsbygd som Kronoberg och glesbefolkat står inte marknaden i kö för att gräva ner fiber. Nästa möte får vi upp detta på dagordningen. Förhoppningsvis är det då utrett hur landet ligger och varför.

Ny RUS ska antas, Regional utvecklingsstrategi. Återkommer till det mycket intressanta ärendet. Nu till distriktsstyrelsens arbetsutskott och därefter distriktsstyrelsen med Vänsterpartiet Kronoberg för analys av valrörelsen och nya beslut och planer för framtiden.

Carin Högstedt

140924