23. sep, 2014

Morgon, arbetsutskott, kryss, social hållbarhet

En mycket vacker morgon, men kallt. Ska i alla fall strax cykla till möten med kommunstyrelsens arbetsutskott, regionbildningskommittén, Winnet, Kosovoprojekt... Allt hinner jag faktiskt inte med. Jag kan inte vara på två ställen samtidigt, inte ens jag. Borde lärt mig vid det här laget.

Gläder mig åt att vara den näst mest procentuellt kryssade fullmäktigekandidaten i Växjö kommun. Utan tillstymmelse till personvalskampanj eller medial uppmärksamhet. Ett bevis på uppskattning tar jag det som. Tack väljare och kryssare! Nu blir det Eva-Britt Svensson, Zinar Canpolat, Ann-Christin Eriksson och undertecknad som är ordinarie i fullmäktige med Örjan Mossberg och Håkan Frizén som ersättare. Det blir starkt och bra, oavsett hur majoriteten kommer att se ut.

Gårdagen i Stockholm om social hållbarhet och mätmetoder blev lång och inte så intressant som jag trodde. Mycket teknikaliteter om hur man mäter - för mycket för min smak. Upp halv fem och hemma 20, en timme försenat flyg. Flera kommuner och regioner håller i alla fall på att hitta sina egna metoder för att mäta och utvärdera "social hållbarhet". Om jag styrde Växjö kommun skulle jag titta på Västra Götaland, som kommit en bra bit på väg, Malmö definitivt och Östsam. Vi ska lära av de som startat och inte hitta på ett eget system. Finns för många redan. Vi i V har motionerat om att tillsätta en form av "Malmökommission" i Växjö kommun. Jag har i budgettal efter budgettal tagit upp Ingvar Nilssons m fl forskares rön om behov av tidiga insatser för att hindra ungas utslagning och utanförskap. Men mina katter lyssnar mer på mig än vad den borgerliga alliansen har gjort. Kunde lika gärna pratat med en lagårdsdörr faktiskt. Sedan har jag ägnat ämnet mycket tid i valrörelsen. Då börjar vissa partier tala i samma termer! Sociala investeringsfonder, tidiga insatser... Så hur blir det nu då??? I värsta fall kommer nästa valrörelse att handla om samma saker utan att något konkret hänt på fyra år. (ja, jag är lite bitter idag, lite småsur sådär).

Några knepiga ärenden på arbetsutskottet idag. Får återkomma till det. Nu cykla.

Carin Högstedt

140923