6. sep, 2014

Litet mirakel, sommar, Braås, opinionsmätningar

Var en kvart i V-boa idag, för att hämta lite material. Full fart. Blivande regiongruppen höll i trådarna med nyskrivet flygblad om regionala frågor. En man och en kvinna stannar framför mig, i min ålder. Han säger "Kajsa, Karin, känner du igen mig?" Jag tittar och blir helt ställd, för endast mina syskon med respektive kallar mig Kajsa. Men så ser jag. Det är min kusin Våge! Jag har inte träffat honom sedan 1959, när farfar begravdes! 55 år sedan! Han är en av få som skulle veta att jag kallades Kajsa och kallas i den innersta kretsen fortfarande. Våge och jag var lekkamrater när vi var 1-5 år, då vi båda bodde i Äshult. Min familj bodde hos farmor i undantagshusets övervåning. Namnet Kajsa har sin egen historia. Mamma och pappa ville döpa mig till Kajsa. Prästen sa nej. Det var ett smeknamn, menade han och så blev det Karin. Men mina föräldrar och syskon har aldrig sagt annat än Kajsa liksom min kusin Våge naturligtvis på den tiden. Till historien hör att Kajsa nog är det vanligaste kvinnonamnet i släkten, alltsedan 1500-talet. Jag har koll på sådant. Det var nästan ett mirakel att träffa kunsin Våge med fru just den stunden jag var där! De är bönder och skulle besöka matmässan. De hade sagt till varandra att hålla utkik efter vänsterpartiet för att kanske träffa på mig.

Så till Braåsfestivalen. Mycket folk och underbart väder. Skyller på räksmörgåsen igår (se gårdagens blogg)  att jag inte alls var i form, men allt ordnade sig. Zinar tog utfrågningen och vi hade folk på plats att sköta utdelningen av material. Braås liksom övriga kommundelscentra  i Växjö kommun (sex totalt) fyller viktig funktion som serviceorter  till landsbygden runt omkring. Det behövs nya bostäder i dessa orter i lugn takt för att inte stagnera. Ett nytt bostadsområde håller på att planläggas i Braås. Tyvärr har kommunen inte fått kalkylerna att gå ihop, men arbete pågår. Jag tror det är väldigt viktigt att börja bygga och kan tänka mig underskott i exploateringen, men gränser finns förstås.  Långsiktigt för Braås utveckling torde det ändå vara positivt, även ekonomiskt.

Om jag sett rätt är det tre nya opinionsundersökningar idag. En där allianspartierna knappar in, en där det är lika läge som senast, en där gapet ökar. På löpsedlarna står det om "raset för S". Föga trovärdigt. Men jag vädjar ändå; fyra år till med egoismen, girigheten, privatiseringar, utförsäljningar, ökade klassklyftor? Fyra år till och vi har gått från folkhem och solidaritet till ett ultraliberalt land, där var och en är sin egen lyckas smed. Inget annat land har så otyglade regler för privata skolor, inget annat land tar ut mer skatt från pensionärer än från arbetande än Sverige. Det räcker nu! Så säger många som jag träffar. Men tillräckligt många? Du som är övertygad - övertyga de du träffar. Förändring! Change!

Vilken kväll igen! Varmt och skönt! Imorgon ska valsedlar ut till valen på "institutioner". V-boa på Storgatan i Växjö är öppen. Välkomna!

Carin Högstedt

140906