31. aug, 2014

Löfvén, söndagsöppet, cykeltävling

Lyssnade på utfrågningen av Stefan Löfvén. Demoskop vill att jag svarar på en enkät om många av de här programmen och nu har jag skickat iväg min recension av det hela. Han klarade sig bra! Noterade särskilt att han tog upp validering som angelägen. Det fungerar inte i Sverige idag. Validering betyder att man värderar utländska betyg och utbildningar. Man värderar och kommer fram till vad som behöver kompletteras för att kunna arbeta som ingenjör, läkare, sjuksköterska eller vad det nu är. Det är inte klokt att inte sätta fart på detta. Berättade jag om mannen som jag träffade häromsistens, som var advokat i annat land, fick höra att han inte kunde få ett sådant arbete i Sverige, isolerade sig i sju år i en lägenhet? Vilka kompetenser som går förlorade i ett dylikt mottagande. Noterade också att Löfvén var tydlig när det gäller bostadsbyggandet samt att MP anser han vara en "naturlig samarbetspartner" men han kunde/ville inte använda den beskrivningen av V.

Söndagsöppet i butikerna lockade ut en del människor i centrala Växjö, men inte särskilt många. Vi fick mycket goda vitsord för vårt öppet i V-boa. Endast M hade också befolkat sin valstuga. I övrigt svarat på enkät från Företagarna, gjort pressmeddelande om våra förehavanden de sista två veckorna, förberett fler enkätsvar och läst in handlingar till kommande möten i veckan.

Vi är ca 12 V-partister som bildat ett cykellag och deltar i Sydost trampar, som går ut på att ersätta bilen med cyklande. Av 15 lag i Växjö kommun ligger vi trea. Bra. Cyklandet hjälper till att ge energi. Om man inte tar i för bra. Idag kom jag upp i 17,9 km. Lagom.

Första mötet imorgon är starten på ett utbytesprojekt med Kosovo om bl a tillgänglighet. Har haft ett utbyte med Kosovo om jämställdhet och varit på besök i det då osjälvständiga Kosovo.  Nu i höst kommer en delegation hit och då ska det handla om tillgänglighet och funktionsnedsättningar/möjligheter. Vad ska vi visa? Vad vill de veta?

Carin Högstedt

140831