20. aug, 2014

Diö, Araby, "homeparty"

Startade med tågresa till Diö för kort möte med projekt Upptåg, Leaderprojekt som jag skrev om i min förra blogg. Tåget gick på rätt tid både fram och tillbaka. Bekvämt. Men för dåligt klädd i höstrusket. Vägrar höst. Frös, frös.

Skrivarbete hemma, mycket telefonsamtal, svåra frågor från journalist om synskadades möjligheter att rösta hemligt. E-röstning hoppas jag på men Vallagskommittén kom inte längre än att det ska testas i nästa val, 2018. Röstmottagare har sekretess i alla fall och kan hjälpa personer med funktionsnersättningar.  E-röstning skulle säkert höja valdeltagandet i vissa grupper. Men visst.Det är grannlaga att det blir säkert.

Till Araby för möte med en grupp som vill öppna någon form av fritidsgård. Lite resonemang om möjliga lokaler och ungdomarnas behov av mötesplats. Informerade om kommunstyrelsen och resonemangen och besluten där. Vi håller kontakten. En man som arbetat i Irak tror jag med scoutrörelse och rest till många kontinenter i scoutsammanhang ville gärna göra något med de kunskaperna i Växjö. Ska se om det går att knyta ihop honom med vissa personer jag känner. Vi diskuterade skillnader i föreningsliv i Sverige och andra delar av världen plus hur viktigt det är att få kontakter för att få arbete. Föreningslivet spelar stor roll för kontakterna.

Så avslutning i gemensamhetslokal i ett bostadskvarter, där kaffe och bullar/kakor serverades och musiker underhöll. Ny form för möte. Inte homeparty men åt det hållet. Vi listettor till kommun, region och riksdag pratade om vad de olika nivåerna betyder och viktigaste valfrågorna. Rolig variant på möte med en del nya människor och inte alla V-partister. Ska upprepas. I morgon stadsvandring. Nervös. Kommer kanske att regna bort. Lägger mig tidigt och ska drömma om att sommaren kommer tillbaka.

Carin Högstedt

140820