31. jul, 2014

Ånyo en vacker dag

Började dagen med att skriva en interpellation om hur personalresurserna sett ut under sommaren i Växjös miljonprogramområde Araby. Kommunen har fått 4,8 milj kr från staten för att sätta in åtgärder i området, där det är trångbott, många arbetslösa, många barn och ungdomar, som inte kommer till någon sommarstuga eller på någon resa. 4,8 milj kr i år och troligen lika mycket nästa år. Det är inte lite pengar.

Men...det har inte varit problemfritt enligt nyhetsartiklar. Lokal bränd, stenkastning och andra incidenter har rapporterats. Så vilka personalresurser har funnits? Fältassistenter? Poliser? Öppna mötesplatser? Har föreningslivet och föräldrar engagerats? Grannsamverkan?

Det var väldigt mycket debatt om Araby i våras. Vi sa i V.s kommunala grupp att vi inte skulle partipolitisera i en infekterad debatt. Istället tog jag upp på kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen vid varje tillfälle: Rusta för sommaren! Öppna fritidsgården mycket mer! Anställ fler på Araby Park Arena (kultur- och idrottshall)! Engagera civilsamhället! Skapa grannsamverkan! Enkla medel, snabba åtgärder, resurser finns.

Så nu ställer jag frågorna - hur har det egentligen sett ut med öppettider, personal, aktiviteter?

Nu till V-boa. Solen skiner och det är lagom varmt. Perfekt för möte med väljarna. Nästa vecka startar vi dörrknackningen också. Första kommunstyrelsens arbetsutskott efter sommaren på tisdag. 350 sidor handlingar. Inte en enda av mina skrivelser till kommunstyrelsen är med. Så är det att ha makt över dagordningen respektive inte ha. Om sex veckor byter vi majoritet och makt över dagordningen!

Carin Högstedt

140731